Nový život mŕtvej krajiny

Spolu so študentami Záhradnej a krajinárskej architektúry sme dokumentovali postindustriálnu oblasť Karvinej.
Dátum uverejnenia: 11. decembra 2018

Naša režisérka Martina Slováková a hlavný kameraman Jozef Pajerský prijali pozvanie viesť workshop tvorby videí v rámci predmetu “Audiovizuálni percepce krajiny”. Workshop organizovala Mendelova univerzita pre študentov Záhradnej a krajinárskej architektúry.

Spoločne sme strávili novembrový víkend v jedinečnej oblasti Karvinska na česko-poľských hraniciach. Táto oblasť je významne poznačená ťažbou uhlia. Priemysel zanechal v krajine nezmazateľné stopy.
Úlohou študentov bolo prostredníctvom videí a fotografií zachytiť premeny v krajine. Naši lektori okrem teoretických prednášok pomohli študentom aj s praktickou časťou prác.

Zdieľať