Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie je nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne.
Dátum uverejnenia: 25. septembra 2019


Týmito slovami začína predstavenie grantového programu Nadácie ZSE – Výnimočné školy. Mali sme možnosť stáť pri pilotnom ročníku projektu a nakrútili sme sériu profilových dokumentov o inšpiratívnych slovenských pedagógoch.

Marian Paulini pôsobí na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. V Martine sme natáčali s najlepším európskym fyzikárom Jozefom Beňuškom. Za Noémi Ráczovou sme vycestovali do Košíc, kde vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva. So študentami nás previedli svetom virtuálnej reality, ktorú aktívne využívajú na hodinách.V septembri 2019 sme boli súčasťou príjemného podujatia v Elektrárni Piešťany, kde sa slávnostne vyhodnotil pilotný ročník Výnimočných škôl. Na pódiu sa vystriedali kapela Fallgrapp, spisovateľka Vanda Rozenbergová, ale aj kreatívna riaditeľka Cukru production – Martina Slováková, ktorá porozprávala viac o zákulisí nakrúcania.

 

Zdieľať