Výnimočné školy

Kvalitné vzdelávanie je nástroj, ktorý nám umožňuje rozhodovať sa zodpovedne.
Dátum uverejnenia: 25. septembra 2019Týmito slovami začína predstavenie grantového programu Nadácie ZSE – Výnimočné školy. Mali sme možnosť stáť pri pilotnom ročníku projektu a nakrútili sme sériu profilových dokumentov o inšpiratívnych slovenských pedagógoch.

Marian Paulini pôsobí na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. V Martine sme natáčali s najlepším európskym fyzikárom Jozefom Beňuškom. Za Noémi Ráczovou sme vycestovali do Košíc, kde vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva. So študentami nás previedli svetom virtuálnej reality, ktorú aktívne využívajú na hodinách.
V septembri 2019 sme boli súčasťou príjemného podujatia v Elektrárni Piešťany, kde sa slávnostne vyhodnotil pilotný ročník Výnimočných škôl. Na pódiu sa vystriedali kapela Fallgrapp, spisovateľka Vanda Rozenbergová, ale aj kreatívna riaditeľka Cukru production – Martina Slováková, ktorá porozprávala viac o zákulisí nakrúcania.

 

Zdieľať