Koniec roka 2018

Ak môžeme, radi pomôžeme.
Dátum uverejnenia: 24. decembra 2018

Cukru pravidelne podporuje rôzne sociálne témy, iniciatívy či začínajúce projekty. Aj tento rok toho bolo veľmi veľa a nebudeme všetko spisovať, aby to nevyznelo, že sme to robili pre to… Kto vie, ten vie. Ak môžeme, radi pomôžeme. Okrem toho majú viacerí z nás rôzne dobrovoľnícke aktivity a to, že pomáhame, je každému z nás prirodzené. Cukru poskytuje podporu nefinančne – svojou prácou. Rok 2018 bol silný a vydarený, tvrdo sme makali, zarobili sme na chod aj rozvoj firmy a môžeme si ešte dovoliť sa o niečo podeliť.

V rámci firmy máme špeciálny systém odmien, kde sa navzájom hodnotíme a členovia tímu dostanú na základe spätnej väzby od kolegov bonusovú mesačnú odmenu. Robíme to najmä preto, aby sme pracovali ako tím, mali prehľad, čo vytvoríme a kam sa posúvame – individuálne aj kolektívne. Na tieto odmeny máme vyčlenený špeciálny rozpočet. A keďže si odmeny rozdeľujeme čestne a zodpovedne, niečo sme „ušetrili“. V minulosti sme z tohto kreditu investovali napríklad do odbornej literatúry. Tento rok sme sa rozhodli vybrať jednu organizáciu cez portál Dobrá krajina a finančne ju podporiť sumou 500 EUR. My v Cukru sa venujeme tvorbe videí a pri našej práci je mimoriadne dôležitý zrak a sluch. Vďaka tomu, že vidíme a počujeme, môžeme tvoriť. Veríme v akýsi balans vo svete, a preto sme sa rozhodli podporiť neziskovú organizáciu Maják n.o. – jediné špecializované zariadenie pre hluchoslepých na Slovensku. Tieto riadky nepíšeme, aby sme sa pochválili, ale veríme, že možno niekoho z vás inšpirujeme…

Pekné Vianoce a viac ľudskosti želajú Maťa, Oli, Matúš, Mišo, Miloš a Jožko z trnavského Cukru.

Zdieľať