Workshop pre Stopku

O svoje know-how a skúsenosti sa úprimne a radi podelíme :) Dopyt po školeniach vo videotvorbe nám stále rastie. Jeden z posledných workshopov sme realizovali v Ružomberku.
Dátum uverejnenia: 7. júna 2018

S neziskovou organizáciou Stopka n.o. spolupracujeme od roku 2017 a rozhodli sme sa ich podporiť nefinančne dvojdňovým školením na mieru, ktoré sme urobili na vlastné náklady, bez nároku na honorár. Workshop sme realizovali v ich priestoroch, aby sme im pomohli nájsť spôsob ako z dostupných zdrojov vyťažiť maximum. Takéto stretnutia sú pre nás veľmi prínosné a majú pre nás zmysel. Okrem ľudského rozmeru vidíme prínos v tom, že ľudí učíme uvažovať nad tvorbou videí v širšom kontexte, pomôžeme im zdokonaliť sa v základných žánroch, ktoré bežne potrebujú a vo svete tak bude viac pekných, funkčnejších a kvalitnejších videí 🙂 O prácu tým určite neprichádzame. Takéto stretnutia upevňujú vzťahy, posilňujú dôveru a prehlbujú poznatky o médiu videa. Naši klienti tak budú lepšie vedieť do budúcna priprvovať zadania na projekty, ktoré in-house nepokryjú a ktoré im veľmi radi v Cukru zrealizujeme.

Zdieľať