10 000 km za šiestimi príbehmi

Prečítajte si našu prípadovú štúdiu. Videokampaň pre medzinárodný projekt European Network for Nonviolence and Dialogue.
Dátum uverejnenia: 20. augusta 2018

Nezisková organizácia PDCS nás prizvala do projektu ENND – European Network for Nonviolence and Dialogue. Na portáli nájdete databázu projektov a iniciatív z rôznych krajín Európy, ktoré sa venujú témam v hodnotových konfliktoch. Ide o témy, kde sú práva a názory menšiny opomínané alebo neakceptované väčšinou. ENND zbiera v rámci Európy tzv. “good practices”, teda pozitívne príklady toho, ako inak možno hodnotové konflikty v spoločnosti riešiť a komunikovať. Našou úlohou z pozície hlavného kreatívneho partnera projektu bolo pripraviť animované video, ktoré celý projekt stručne vysvetlí. Museli sme preniknúť do projektu a detailne ho pochopiť. Navrhli sme copywriting a zabezpečili anglický voiceover. V rámci art direction sme navrhli kresebný štýl ilustrácií.

Nakrúcanie po celej Európe

Druhou časťou spolupráce bolo o šiestich vybraných projektoch nakrútiť tzv. prípadové štúdie. Formálne sme zvolili kombinovanú techniku animácie a nakrúcaných záberov. Vzhľadom na abstraktnosť a miestami príliš komplexné a komplikované témy, ktoré by bežnému divákovi nemuseli byť zrozumiteľné, sme sa rozhodli pre každé video vyhotoviť animované intro. V tom vysvetľujeme, o čom daná téma je a prečo je potrebné sa o nej baviť. Pracovali sme s metaforami a jednoduchým jazykom sme sa snažili popísať situáciu, z ktorej projekt vyvstáva. Každej téme sme museli dôkladne porozumieť, aby sme vedeli sformulovať vysvetlenie. Napísali sme všetky voiceover a nakreslili storyboardy.

Naším režijným zámerom bolo prostredníctvom animovaných intier uviesť diváka do deja. A to za krátky čas a vizuálne atraktívnym a dynamickým spôsobom. Videá sú určené na online komunikáciu. Aby sme udržali divákovu pozornosť, výsledné videá nepresahujú dĺžku 5 minút. V celej sérii videí v rámci animácií cielene striedame mužský a ženský voiceover. Na úvod každej animácie je veta alebo otázka, ktorá pomáha určovať smer, akým sme tému uchopili a na čo koncentrujeme divákovu pozornosť.

Po animáciách videá pokračujú formou krátkych dokumentov. Na projekte sme pracovali viac ako polroka a odpracovali sme viac ako 800 hodín. Precestovali sme viac ako 10 000 km. S vybranými projektami, o ktorých sme mali nakrúcať, sme najprv absolvovali osobné stretnutie – individuálny výjazd a interview našej režisérky, v rámci ktorého sme lepšie spoznali filozofiu, aktivity či priestory danej organizácie. Vďaka tomu sme neskôr vedeli oveľa lepšie písať scenáre pre jednotlivé videá.

Still, we need to monitor the prices closely in the coming months to find out if we’re dealing with a massive price avalanche or a normal, small correction. And please keep in mind that despite the decline, luxury watches from the likes of replica audemars piguet, Patek Philippe, and Audemars Piguet still performed better than stocks or crypto in 2024. And that’s even taking into account that some Royal Oak and Nautilus references saw a price dip of up to 30% since April of this year.

Výsledkom je séria 6 videí, ktoré zrozumiteľným spôsobom opisujú projekty a činnosť. Všetky videá sú spracované v angličtine pre medzinárodné publikum. Sú zároveň inšpiráciou, ako niečo podobné začať realizovať vo svojom okolí.

V rámci práce na dokumentoch sme na každé nakrúcanie vycestovali ako 3-členný štáb a z každého nakrúcania sme pripravili foto alebo video backstage dokumentáciu. Výrobu všetkých videí sme zabezpečili na kľúč. S predstaviteľmi projektov sme viedli rozhovory a nakrúcali ilustračné zábery.

Dôležitou úlohou v strihu a v postprodukcii bolo správne vyskladať výslednú mozaiku výpovedí. Vyskladať ju tak, aby sme divákom zrozumiteľným spôsobom podali jednotlivé posolstvá.

ARVE Error: Invalid URL https://vimeo.com/265886953 in url
ARVE Error: Invalid URL https://youtu.be/HLv_RFVEF2g in url
Zdieľať