10 000 km za šiestimi príbehmi

Prečítajte si našu prípadovú štúdiu. Videokampaň pre medzinárodný projekt European Network for Nonviolence and Dialogue.
Dátum uverejnenia: 20. augusta 2018

Nezisková organizácia PDCS nás prizvala do projektu ENND – European Network for Nonviolence and Dialogue. Na portáli nájdete databázu projektov a iniciatív z rôznych krajín Európy, ktoré sa venujú témam v hodnotových konfliktoch. Ide o témy, kde sú práva a názory menšiny opomínané alebo neakceptované väčšinou. ENND zbiera v rámci Európy tzv. “good practices”, teda pozitívne príklady toho, ako inak možno hodnotové konflikty v spoločnosti riešiť a komunikovať. Našou úlohou z pozície hlavného kreatívneho partnera projektu bolo pripraviť animované video, ktoré celý projekt stručne vysvetlí. Museli sme preniknúť do projektu a detailne ho pochopiť. Navrhli sme copywriting a zabezpečili anglický voiceover. V rámci art direction sme navrhli kresebný štýl ilustrácií.

Nakrúcanie po celej Európe

Druhou časťou spolupráce bolo o šiestich vybraných projektoch nakrútiť tzv. prípadové štúdie. Formálne sme zvolili kombinovanú techniku animácie a nakrúcaných záberov. Vzhľadom na abstraktnosť a miestami príliš komplexné a komplikované témy, ktoré by bežnému divákovi nemuseli byť zrozumiteľné, sme sa rozhodli pre každé video vyhotoviť animované intro. V tom vysvetľujeme, o čom daná téma je a prečo je potrebné sa o nej baviť. Pracovali sme s metaforami a jednoduchým jazykom sme sa snažili popísať situáciu, z ktorej projekt vyvstáva. Každej téme sme museli dôkladne porozumieť, aby sme vedeli sformulovať vysvetlenie. Napísali sme všetky voiceover a nakreslili storyboardy.

Naším režijným zámerom bolo prostredníctvom animovaných intier uviesť diváka do deja. A to za krátky čas a vizuálne atraktívnym a dynamickým spôsobom. Videá sú určené na online komunikáciu. Aby sme udržali divákovu pozornosť, výsledné videá nepresahujú dĺžku 5 minút. V celej sérii videí v rámci animácií cielene striedame mužský a ženský voiceover. Na úvod každej animácie je veta alebo otázka, ktorá pomáha určovať smer, akým sme tému uchopili a na čo koncentrujeme divákovu pozornosť.

Po animáciách videá pokračujú formou krátkych dokumentov. Na projekte sme pracovali viac ako polroka a odpracovali sme viac ako 800 hodín. Precestovali sme viac ako 10 000 km. S vybranými projektami, o ktorých sme mali nakrúcať, sme najprv absolvovali osobné stretnutie – individuálny výjazd a interview našej režisérky, v rámci ktorého sme lepšie spoznali filozofiu, aktivity či priestory danej organizácie. Vďaka tomu sme neskôr vedeli oveľa lepšie písať scenáre pre jednotlivé videá.

Výsledkom je séria 6 videí, ktoré zrozumiteľným spôsobom opisujú projekty a činnosť. Všetky videá sú spracované v angličtine pre medzinárodné publikum. Sú zároveň inšpiráciou, ako niečo podobné začať realizovať vo svojom okolí.

V rámci práce na dokumentoch sme na každé nakrúcanie vycestovali ako 3-členný štáb a z každého nakrúcania sme pripravili foto alebo video backstage dokumentáciu. Výrobu všetkých videí sme zabezpečili na kľúč. S predstaviteľmi projektov sme viedli rozhovory a nakrúcali ilustračné zábery.

Dôležitou úlohou v strihu a v postprodukcii bolo správne vyskladať výslednú mozaiku výpovedí. Vyskladať ju tak, aby sme divákom zrozumiteľným spôsobom podali jednotlivé posolstvá.

ARVE Error: Invalid URL https://vimeo.com/265886953 in url
ARVE Error: Invalid URL https://youtu.be/HLv_RFVEF2g in url
Zdieľať