New adventure

10 slovenských neziskoviek absolvovalo 4-dňové školenie v multimediálnej tvorbe zadarmo.

Spolu s neziskovou organizáciou Bronco sme slovenskými partnermi medzinárodného projektu New Era, New Adventure. Autori myšlienky projektu veria, že neziskové organizácie majú skvelé iniciatívy, projekty a ich činnosť má významný spoločenský dopad, no zdroje a priestor na odkomunikovanie tejto činnosti zväčša nebývajú v top prioritách. Našou úlohou bolo pripraviť program pre slovenské mimovládne organizácie, paralelne sa rovnaké tréningy konali v Maďarsku, Česku a v Poľsku.

Program sme postavili od teórie až po prax, viedli ho traja lektori. Ivan Ježík z Voices sa zameral na storytelling a prezentáciu pred publikom. Martina Slováková z Cukru pripravila prednášky o histórii videa, žánroch a o celom procese tvorby – od zadania po nahratie na sociálne siete. Jozef Pajerský z Cukru production viedol praktické cvičenia od práce s kamerou, cez nastavenie zvuku až po spracovanie materiálu a strih.

Zdieľať

Páči sa vám naša práca?

Hľadáte kreatívneho partnera na spoluprácu?
Ak vás naša tvorba zaujala, ozvite sa.
Chcem ponuku

Chcete spolupracovať?