Chráňme deti

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme pripravili kreatívny koncept a realizáciu kampane „Chráňme deti pred násilím“.Osvetová kampaň bola cielená na dospelých. Svet detí sme sa rozhodli priblížiť cez rozprávky. Záverečným posolstvom bolo: „Ak ten príbeh poznáte, nenechajte si ho pre seba.“ Ťažiskom kampane bola séria troch televíznych spotov predstavujúcich jednotlivé formy násilia páchaného na deťoch. V rámci kampane sme okrem kreatívy a výroby TV spotov zastrešili aj výrobu loga, plagátov a doplnkových grafických výstupov.Zdieľať

Páči sa vám naša práca?

Hľadáte kreatívneho partnera na spoluprácu?
Ak vás naša tvorba zaujala, ozvite sa.
Chcem ponuku

Chcete spolupracovať?