Touch & Speech

Pre organizáciu Touch & Speech, sme navrhli vizuálnu identitu, ktorá odkazuje na zmyslové vnímanie. Práve to je dôležitým aspektom pri používaní dnešných technológií. Symbol, ktorý sa inšpiruje slovami z názvu, v sebe spája  dotyk prsta aj zvukové vlny. Oba aspekty predstavujú možnosti, ako môžu ľudia s postihnutím zraku jednoduchšie ovládať moderné smart zariadenia.

Logo je kompozične navrhnuté tak, aby spĺňalo súčasné nároky na adaptovanie sa v rôznych podmienkach a prostrediach. Celá identita sa nesie v pestrú farebných kombináciách. Vďaka nim sa značke darí odlišiť sa od konkurencie v danom segmente.

 

 

 

Bezkydov

Vizualitu podniku Bezkydov, ktorý sa nachádza vo foyer Divadla Jána Palárika, sme postavili na logu so štylizovaným monogramom B. Písmeno je tvorené prienikom tvarov, ktoré znázorňujú pohár vína a šálku kávy. Ide o odkaz na filozofiu kaviarne Bezkydov – prienik, prepájanie rôznych názorov, myšlienok a socializáciu.

Minimalisticky elegantný symbol podčiarkuje názov kaviarne v bezpätkovom písme so zaobleným hranami, ktoré je v identite vyvážené serifom v regular a italic reze.

Myšlienka spájania a prieniku je zakomponovaná aj do claimu, ktorý je v rámci identity navrhnutý ako autonómny grafický prvok.

Vizualitu symbolu z loga rozvíja set ikoniek, ktoré sme vytvorili pre potreby odlišovania ponuky podniku.

Búdka 22

Búdka 22 zastrešuje komunitu aktérov, ktorý presadzujú posilňovanie individuálnej zodpovednosti za spoločnú budúcnosť. V Cukru sme projektu navrhli webstránku, ktorá prezentuje jeho aktitivy, ale umožňuje i rezerváciu priestorov na organizovanie rôznych podujatí.

 

 

Medveď Štrbko

Medveď Štrbko má na Štrbskom Plese dlhoročnú tradíciu, fotia sa s ním už celé generácie rodín. Veríme, že aj vďaka osvieženému imidžu sa bude na návštevníkov ešte dlho usmievať svojím typickým úsmevom 🙂

Othello

Víno, remeslá, kvalitné jedlo, príjemné prostredie, dobrá hudba a stretnutia s priateľmi. To je požitavský festival vína Othello. Celá identita sa nesie v minimalistickom duchu, s typografickým logom v centre pozornosti. Identitu ďalej dopĺňajú autentické fotografie z lokality, ktoré sme pre oživenie vsadili do tematických výrezov. Všetko vzdušné a čisté ako sa na súčasný festival patrí.

 

 

 

Dr. Popovič

Vizuál sme postavili na symbole, ktorý odkazuje na zameranie kliniky. Znak je navrhnutý tak, aby s ním bolo možné jednoducho pracovať v online aj offline priestore. Spolu s vhodne zvolenou typografiou vytvára celok, ktorý je vizuálne zaujímavý a zároveň dobre zapamätateľný. Navyše, zvolená farebnosť pomáha odlíšiť inštitút od konkurencie v danom segmente.

 

ECO Station

Vizuálnu identitu projektu sme sústredili okolo loga. To je konštruované jednoducho a moderne, s akcentovaným ECO, čo je v skratke podstata projektu, ktorý využíva najmodernejšie technológie s dôrazom na energetickú úsporu a ochranu životného prostredia. Štylizovaná iniciála je odkazom na tvar budovy projektu.

Okrem tvorby samotného loga a identity sme pripravili aj propagačné výstupy, ako napr. webstránku projektu či prezentačnú brožúru.

Corvus

Corvus je sada aplikácií pre nevidiacich a slabozrakých, vyvinutá ľuďmi so zrakovým hendikepom na základe potrieb, ktoré dobre poznajú. Cukru vytvorilo kompletný branding aplikácie ako aj animované explainer video, ktoré produkt a jeho funkcie predstavuje vizuálne zaujímavou formou.

 

Študenti architektúry

Workshop s názvom “Nový život mŕtvej krajiny” sa realizoval v postindustriálnej oblasti Karvinej. Naším zámerom bolo študentov oboznámiť so základmi audiovizuálnej tvorby, odprezentovať a spoločne si rozanalyzovať rôzne prístupy v tvorbe iných autorov a pomôcť im rozvinúť vlastné námety. Úlohou študentov bolo prostredníctvom videí a fotografií zachytiť premeny v krajine Karvinska. Ako lektori video dielne sme okrem teoretických prednášok pomohli študentom aj s praktickou časťou prác.

 

New adventure

Spolu s neziskovou organizáciou Bronco sme slovenskými partnermi medzinárodného projektu New Era, New Adventure. Autori myšlienky projektu veria, že neziskové organizácie majú skvelé iniciatívy, projekty a ich činnosť má významný spoločenský dopad, no zdroje a priestor na odkomunikovanie tejto činnosti zväčša nebývajú v top prioritách. Našou úlohou bolo pripraviť program pre slovenské mimovládne organizácie, paralelne sa rovnaké tréningy konali v Maďarsku, Česku a v Poľsku.

Program sme postavili od teórie až po prax, viedli ho traja lektori. Ivan Ježík z Voices sa zameral na storytelling a prezentáciu pred publikom. Martina Slováková z Cukru pripravila prednášky o histórii videa, žánroch a o celom procese tvorby – od zadania po nahratie na sociálne siete. Jozef Pajerský z Cukru production viedol praktické cvičenia od práce s kamerou, cez nastavenie zvuku až po spracovanie materiálu a strih.