Stopka

Základy svietenia, práce v štúdiu, príprava na rozhovory, ale aj postprodukcia. To boli nosné témy školenia v Ružomberku.

Pre neziskovú organizáciu Stopka sme pripravili na mieru postavený workshop, ktorý zohľadňoval ich potreby. Pracovali sme v ich priestoroch a na ich technike, aby sme im pomohli s dostupnými zdrojmi dokázať podať ten najlepší výkon. 2-dňový workshop, ktorý viedli naši 2 lektori, sme realizovali bez nároku na honorár ako podporu aktivít Stopka n.o.

Veľmi si ceníme, že individuálny prístup nebol v tomto prípade len fráza. Maťa a Jožko si už pred workshopom o nás veľa zisťovali, čo sme robili, čo chceme robiť, aké sú naše možnosti (finančné, priestorové, technické…), pozerali naše dovtedajšie výtvory a podľa toho workshop prispôsobili. Vyzdvihli pozitíva a zamerali sa spolu s nami na naše konkrétne slabiny, a tak sme sa naozaj učili a cvičili v tom, čo sme potrebovali. Pre nás je znakom profesionality i to, že aj keď sme workshop od Cukru dostali tak povediac pro bono, nikde sme to na jeho kvalite nepostrehli. Nemali sme pocit žiadneho ochudobnenia. A to je podľa našich skúseností veľké plus a nie každá spoločensky zodpovedná firma toto dokáže. No a v neposledom rade si veľmi ceníme skvelú tvorivú atmosféru, ktorú Maťa s Jožkom vytvorili. Proste sme si sadli aj ako ľudia. Z Cukru workshopu sme odchádzali naozaj nadšení a veľmi motivovaní do ďalších našich filmárskych pokusov. Bola to pre nás asi najlepšia vzdelávacia aktivita za dlhé obdobie a ich služby môžeme naozaj len odporučiť.

Roman Martinovič, Stopka n.o.

 

Zdieľať

Páči sa vám naša práca?

Hľadáte kreatívneho partnera na spoluprácu?
Ak vás naša tvorba zaujala, ozvite sa.
Mám záujem