SARIO

Reprezentačné video pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu.Zadanie znelo odprezentovať Slovensko ako krajinu atraktívnu pre investorov. Napísali sme scenár, zadefinovali moodboard. Pripravili sme anglický voiceover a zabezpečili jeho načítanie native speakrom. Produkčne a organizačne sme zabezpečili celú výrobu vrátane nakrúcania rozhovorov, ktoré viedla naša režisérka. Video sme v postprodukcii doplnili o jednoduché animácie.
Zdieľať

Páči sa vám naša práca?

Hľadáte kreatívneho partnera na spoluprácu?
Ak vás naša tvorba zaujala, ozvite sa.
Chcem ponuku

Chcete spolupracovať?