Tvorba loga: odlíšte sa čerstvým logom- Cukru

Mám záujem

Rozsiahle skúsenosti sme získali pri práci pre pestrú paletu odvetví. Ku každej novej spolupráci pristupujeme individuálne a s dôrazom na efektivitu a prínos nami navrhovaného riešenia. Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme logo, ktoré vám bude šité na mieru.

Ako v Cukru tvoríme logo

 • úvodné stretnutie
 • ideamaking
 • tvorba kreatívnych návrhov
 • optimalizácia
 • finalizácia

Personal branding: vaša osobná značka – Cukru

Mám záujem

Pri práci pristupujeme ku každému novému projektu individuálne. Navrhneme spôsob uchopenia ako aj objem nového brandingu a komunikačných výstupov. Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme silný osobný branding na mieru.

Ako v Cukru vytvárame personal branding

 • úvodné stretnutie
 • ideamaking
 • tvorba kreatívnych návrhov
 • optimalizácia
 • finalizácia

Corporate identity: silný základ pre vašu značku- Cukru

Mám záujem

Ku každej novej identite pristupujeme individuálne. Navrhneme spôsob uchopenia, zvážime objem novej identity – od základu v podobe loga až po komplexné riešenia a prediskutujeme objem komunikačných výstupov. Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme novú autentickú identitu pre vašu firmu.

Ako v Cukru vytvárame corporate identity

 • úvodné stretnutie
 • ideamaking
 • tvorba kreatívnych návrhov
 • optimalizácia
 • finalizácia

Tvoríme unikátne webové stránky – Cukru

Mám záujem

Weby zastrešujeme komplexne po dizajnovej aj obsahovej stránke. Okrem návrhu vizuálnej podoby sa venujeme aj tvorbe obsahu. Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme pekný, reprezentatívny a najmä efektívny web.

Ako v Cukru tvoríme webové stránky

 • úvodné stretnutie
 • tvorba obsahu (eventuálne)
 • návrhy wireframu
 • webdizajn
 • optimalizácia a finalizácia
 • programovanie
 • spustenie

Animované videá: kreatívne vizuálne stvárnenie

Mám záujem

Animované video umožňuje rozprávať váš príbeh atraktívnou formou, dokáže prezentovať komplexné myšlienky jednoducho a zrozumiteľne. Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme pútavý a originálny animovaný obsah.

Ako v Cukru tvoríme animované videá

 • úvodné stretnutie
 • kreatívny návrh realizácie
 • príprava scenára a storyboardu
 • animácia
 • zvuková postprodukcia
 • finalizácia a odovzdanie výstupov

Vytvárame prezentačné a firemné videá

Mám záujem

Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme efektívne firemné a promo videá.

Ako v Cukru vyrábame prezentačné a firemné videá

 • úvodné stretnutie
 • kreatívny návrh realizácie
 • príprava scenára a storyboardu
 • výroba
 • obrazová postprodukcia
 • zvuková postprodukcia
 • finalizácia a odovzdanie výstupov

Produktové video

Mám záujem

Máte zaujímavý a jedinečný produkt alebo službu, ktoré chcete predstaviť svojim zákazníkom? Máme skúsenosti s tvorbou videí, ktoré sú špecializované práve na prezentáciu produktov či služieb z rôznych odvetví – od priemyselnej veľkovýroby, cez remeselné produkty až po technológie a startupy.

Spoznajte náš proces a benefity spolupráce s nami. Ak vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme niečo super.

Ako v Cukru pracujeme

 • úvodné stretnutie
 • kreatívny návrh realizácie
 • príprava scenára a storyboardu
 • výroba
 • obrazová postprodukcia
 • zvuková postprodukcia
 • finalizácia a odovzdanie výstupov

Webdizajn: oblečte svoj web do nového dizajnu – Cukru

Mám záujem

Či už ide o jednoduchý web alebo rozsiahlu webovú stránku (portál) s niekoľkými desiatkami podstránok. Spoznajte náš tvorivý proces a pozrite si projekty, ktoré sme realizovali. V prípade, že vás naša práca zaujala, budeme radi, ak sa nám ozvete. Veríme, že spoločne vytvoríme efektívny a nápaditý web.

Ako tvoríme dizajn v Cukru

 • úvodné stretnutie
 • ideamaking
 • tvorba kreatívnych návrhov
 • optimalizácia
 • finalizácia