#TRNAVA

#TRNAVA 2019 Foto: Peter Cagala

Korzo na Hlavnej ulici postupne ožíva a vy viete, že do Trnavy prichádza leto. Jedným z prvých podujatí, ktoré prilákajú ľudí do ulíc, je obľúbené maľovanie 9-metrového nápisu #TRNAVA. Každý znak pomaľuje iný výtvarník alebo výtvarníčka so vzťahom k mestu Trnava. Už sa stalo tradíciou, že jedno z písmen pripravia študentky a študenti SZUŠ Pablo. Škole rastie nápis doslova pod oknami.

Maľovanie “heštegu” je vždy spoločenskou udalosťou. Počas celého dňa hrá na pešej zóne hudba, okoloidúci sa zastavujú, kamaráti sa stretávajú, môžete si posedieť na tulivakoch alebo sa osviežiť limonádami. Pozitívnu atmosféru, ktorú tu vždy cítime, sa snažíme preniesť aj do našich videí. Nakrúcať pekné veci, za ktorými je dobrý nápad, nás naozaj baví. A o to viac, keď sa takéto veci dejú v meste, v ktorom žijeme a tvoríme.

Nová éra, nové dobrodružstvá

Okrem samotnej produkcie identít, webov a videí aj učíme. Robíme školenia a workshopy v audiovizuálnej tvorbe pre jednotlivcov aj skupiny, pre firmy aj neziskovky. Stali sme sa slovenskými partnermi medzinárodného projektu New Era, New Adventure.

Autori myšlienky tohto projektu veria, že neziskové organizácie majú skvelé iniciatívy, projekty a ich činnosť má významný spoločenský dopad, no zdroje a priestor na odkomunikovanie tejto činnosti zväčša nebývajú v top prioritách. Cieľom projektu je prepojiť mimovládne organizácie a profesionálov, ktorí sa venujú multimédiám a spoločne nájsť cestu, ako si mimovládne organizácie v rámci vlastných zdrojov vedia spraviť kvalitnejšiu komunikáciu svojich aktivít.

Do otvorenej výzvy na 4-dňové školenie sa prihlásilo približne 40 záujemcov. Po osobných pohovoroch sme vybrali 10 účastníčok a účastníkov, ktorí tréning absolvovali zadarmo. Program bol pripravený od teórie až po prax, viedli ho traja lektori. Ivan Ježík z Voices sa zameral na storytelling a prezentáciu pred publikom. Martina Slováková z Cukru pripravila prednášky o histórii videa, žánroch a o celom procese tvorby – od zadania po nahratie na sociálne siete. Jozef Pajerský z Cukru production viedol praktické cvičenia od práce s kamerou, cez nastavenie zvuku až po spracovanie materiálu a strih.

Podobné workshopy sa paralelne diali v ďalších troch partnerských krajinách – Maďarsku, Česku a Poľsku. Iniciátorom projektu je organizácia Palantír Film Alapítvány, na Slovensku sme školenia realizovali v spolupráci s neziskovou organizáciou Bronco.

 

Nový život mŕtvej krajiny

Naša režisérka Martina Slováková a hlavný kameraman Jozef Pajerský prijali pozvanie viesť workshop tvorby videí v rámci predmetu “Audiovizuálni percepce krajiny”. Workshop organizovala Mendelova univerzita pre študentov Záhradnej a krajinárskej architektúry.

Spoločne sme strávili novembrový víkend v jedinečnej oblasti Karvinska na česko-poľských hraniciach. Táto oblasť je významne poznačená ťažbou uhlia. Priemysel zanechal v krajine nezmazateľné stopy.

Úlohou študentov bolo prostredníctvom videí a fotografií zachytiť premeny v krajine. Naši lektori okrem teoretických prednášok pomohli študentom aj s praktickou časťou prác.

Videoklip KOZMO

Na projekte KOZMO pracujeme od roku 2015. Veľmi si vážime dôveru klienta – neziskovej organizácie Centrum Slniečko z Nitry. Spoločne sa nám podarilo pripraviť kvalitný preventívny program pre deti a v roku 2018 sme spoločne s hudobníkom Pánkom pripravili originálnu skladbu a nakrútili sme k nej aj videoklip.

Ako sme videoklip nakrúcali?

 

Nové logo pre Hlohovec

Žijeme vo vizuálnej dobe. Veci, ktorými sa obklopujeme, si vyberáme nielen podľa funkčnosti, ale aj podľa toho, či sa nám páčia. Každý z nás má svoje obľúbené pyžamo alebo svoju obľúbenú šálku, z ktorej pije ráno kávu. Každý z nás rozmýšľa, čo si oblečie na dôležité pracovné stretnutie, vo sviatočný deň alebo na výlet. Iný obrus máme na stole v bežné dni a iný na Vianoce. Je za tým prirodzená potreba. Dávame tak najavo svoju identitu a vkus. Jednoducho povieme, akí sme. Nejde o povrchnosť prístupu. Človeka a jeho identitu tvorí, samozrejme, komplexnejší súbor prvkov, než iba to, čo má oblečené. Vizuálna prezentácia je však podstatnou súčasťou dnešného sveta. Nemôžeme sa nad tým pohoršovať ani s tým bojovať. Vývoj sveta a technológií nezastavíme, a preto je dôležité tento fakt akceptovať a vedieť adekvátne na túto situáciu zareagovať.

Ako vnímame Hlohovec

Máme skúsenosti s rôznymi projektami v oblasti cestovného ruchu a dobre poznáme tento región. Projekt novej identity mesta Hlohovec nás nadchol. Máme radi menšie mestá a vidíme v nich obrovský potenciál. My sami sme ľudia, ktorí neodišli žiť a pracovať z rodného mesta inam, ale hľadajú a vytvárajú príležitosti tam, odkiaľ pochádzajú. Hlohovec má obrovský potenciál. Mesto má nádherný park s úžasnými platanmi a rieku. Skvelá poloha ho predurčuje byť zaujímavým miestom na výlet pre celý región. Okolité vinohrady Hlohovcu dodávajú pocit malebného francúzskeho vidieka. Vyhliadka Šianec je skvelé miesto! Mesto Hlohovec je dobre dostupné po diaľnici, vlakom, ale aj bicyklom. Nejednu firemnú bicyklovačku po Hlohovecku sme už absolvovali aj my a k tomuto typu krajiny máme špeciálny vzťah. Keď človek žije na jednom mieste príliš dlho, prestáva ho vnímať s odstupom. My sme ako návštevníci všetky tieto pozitíva na meste úprimne vnímali a snažili sme sa ich zakódovať do novej identity a komunikácie mesta.

Proces tvorby

Nové logo je inšpirované erbom mesta. Cituje jeho farebnosť a pomer tvarov. Dva modré obdĺžniky evokujú zvislé čiary písmena H. Priečne sú prepojené šípkou, ktorá sa stáva ikonickým a dynamickým prvkom pri rozvíjaní ďalšej vizuálnej komunikácie mesta. Okrem hlavného loga mesta sme pripravili aj logá pre jednotlivé mestské organizácie.

S novým vizuálom prichádza aj aktualizovaný vizuál novín Život v Hlohovci, dizajn informačných tabúľ, moderný vzhľad mestských plagátov alebo darčekových predmetov.

Proces tvorby novej vizuálnej komunikácie pre mesto je zodpovedná úloha. Je potrebné nastaviť zapamätateľný, no zároveň dostatočne variabilný a funkčný systém, s ktorým vie mesto pracovať dlhodobo, efektívne a podľa aktuálnych potrieb. Tieto atribúty sme sa snažili zohľadniť pri našom kreatívnom procese, ktorý prebiehal formou pravidelných konzultácií a rozhovorov. Novú identitu budete stretávať pravidelne – na internete, ale aj v “offline” svete. A ona sa bude veľmi snažiť o to, aby ste si ju obľúbili. Aby už pohľad na nové vizuály mesta vo vás vyvolal pocit, že máte toto mesto radi a cítite sa tu príjemne. Mestu Hlohovec želáme veľa spokojných obyvateľov, zvedavých návštevníkov a mladých kreatívnych ľudí, ktorí majú radi svoje mesto a chcú v ňom žiť.

10 000 km za šiestimi príbehmi

Nezisková organizácia PDCS nás prizvala do projektu ENND – European Network for Nonviolence and Dialogue. Na portáli nájdete databázu projektov a iniciatív z rôznych krajín Európy, ktoré sa venujú témam v hodnotových konfliktoch. Ide o témy, kde sú práva a názory menšiny opomínané alebo neakceptované väčšinou. ENND zbiera v rámci Európy tzv. “good practices”, teda pozitívne príklady toho, ako inak možno hodnotové konflikty v spoločnosti riešiť a komunikovať. Našou úlohou z pozície hlavného kreatívneho partnera projektu bolo pripraviť animované video, ktoré celý projekt stručne vysvetlí. Museli sme preniknúť do projektu a detailne ho pochopiť. Navrhli sme copywriting a zabezpečili anglický voiceover. V rámci art direction sme navrhli kresebný štýl ilustrácií.

Nakrúcanie po celej Európe

Druhou časťou spolupráce bolo o šiestich vybraných projektoch nakrútiť tzv. prípadové štúdie. Formálne sme zvolili kombinovanú techniku animácie a nakrúcaných záberov. Vzhľadom na abstraktnosť a miestami príliš komplexné a komplikované témy, ktoré by bežnému divákovi nemuseli byť zrozumiteľné, sme sa rozhodli pre každé video vyhotoviť animované intro. V tom vysvetľujeme, o čom daná téma je a prečo je potrebné sa o nej baviť. Pracovali sme s metaforami a jednoduchým jazykom sme sa snažili popísať situáciu, z ktorej projekt vyvstáva. Každej téme sme museli dôkladne porozumieť, aby sme vedeli sformulovať vysvetlenie. Napísali sme všetky voiceover a nakreslili storyboardy.

Naším režijným zámerom bolo prostredníctvom animovaných intier uviesť diváka do deja. A to za krátky čas a vizuálne atraktívnym a dynamickým spôsobom. Videá sú určené na online komunikáciu. Aby sme udržali divákovu pozornosť, výsledné videá nepresahujú dĺžku 5 minút. V celej sérii videí v rámci animácií cielene striedame mužský a ženský voiceover. Na úvod každej animácie je veta alebo otázka, ktorá pomáha určovať smer, akým sme tému uchopili a na čo koncentrujeme divákovu pozornosť.

Po animáciách videá pokračujú formou krátkych dokumentov. Na projekte sme pracovali viac ako polroka a odpracovali sme viac ako 800 hodín. Precestovali sme viac ako 10 000 km. S vybranými projektami, o ktorých sme mali nakrúcať, sme najprv absolvovali osobné stretnutie – individuálny výjazd a interview našej režisérky, v rámci ktorého sme lepšie spoznali filozofiu, aktivity či priestory danej organizácie. Vďaka tomu sme neskôr vedeli oveľa lepšie písať scenáre pre jednotlivé videá.

Výsledkom je séria 6 videí, ktoré zrozumiteľným spôsobom opisujú projekty a činnosť. Všetky videá sú spracované v angličtine pre medzinárodné publikum. Sú zároveň inšpiráciou, ako niečo podobné začať realizovať vo svojom okolí.

V rámci práce na dokumentoch sme na každé nakrúcanie vycestovali ako 3-členný štáb a z každého nakrúcania sme pripravili foto alebo video backstage dokumentáciu. Výrobu všetkých videí sme zabezpečili na kľúč. S predstaviteľmi projektov sme viedli rozhovory a nakrúcali ilustračné zábery.

Dôležitou úlohou v strihu a v postprodukcii bolo správne vyskladať výslednú mozaiku výpovedí. Vyskladať ju tak, aby sme divákom zrozumiteľným spôsobom podali jednotlivé posolstvá.

Cukroví stážisti

V máji 2017 prišiel 19-ročný Marco zo strednej školy v Myjave. Venuje sa tvorbe animácií v štýle “minecraft”. Strávil u nás dva týždne, počas ktorých sme mu vymysleli prácu na zadaní. Témou videa, ktoré u nás vyrobil, bolo znázorniť to, čo s nami zažil. Teda nakrúcania a celý proces videoprodukcie. Pomohli sme mu vymodelovať audio stopu a priebežne konzultovali proces, inak je výsledok Marcova vlastná tvorba.

Dominika má iba 15 rokov a na “pozorovaciu” stáž v januári 2018 k nám pricestovala z Francúzska. Zažila u nás týždeň pestrých projektov a to, čo sa naučila, musela následne v škole odprezentovať.

 

V máji 2018 s nami pobudol 17-ročný Dalibor z Banskej Bystrice. Je v treťom ročníku a študuje multimédiá na strednej škole. Baví ho grafický dizajn, tvorba webov aj videí. Okrem toho je tento nenápadný chalan držiteľom viacerých rekordov v… skladaní Rubikovej kocky!  Dalibor bol s nami na nakrúcaniach, pracoval na rešeršoch pre nové webové projekty, vyskúšal si tvorbu loga aj letáku na zadanie od klienta a ukázali sme mu aj naše tajné opekačkové miesto v Malých Karpatoch. Šikovným patrí svet!

 

Stážistov z vysokých a stredných škôl sa nám každoročne hlási celkom dosť. V našich kapacitách je však vziať maximálne 1-2 študentov ročne. Ak chceš u nás skúsiť stáž, pošli svoj životopis, motivačný list a portfólio e-mailom na chcem@cukru.sk.

Silný november 2017

Kampaň #trnavskyzupan

Ponuky na politické spolupráce zvažujeme s opatrnosťou. Prináša to totiž isté reputačné riziko, ktoré neovplyvníte a s ktorým sa musíte vedieť vyrovnať. Našej firemnej filozofii je však prirodzený záujem o veci verejné a snaha prispievať k zmene. Nabrali sme preto odvahu a po úspešnej kampani trnavského primátora Petra Bročku sme sa rozhodli prijať ponuku spolupracovať na volebnej kampani Jozefa Viskupiča, kandidáta na predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Teší nás, že aj táto spolupráca mala úspešné finále. V rámci kampane sme mali na starosti kreatívu a výrobu digitálneho obsahu. Stratégia, distribúcia a celkové vedenie kampane bolo v rukách inej agentúry. My v Cukru sme vymysleli logo, vytvorili oficiálne fotografie a vyrobili viac ako 20 videí. Okrem hlavného prezentačného videa sme vymysleli koncept vysvetľovacích a regionálnych videí.

V štyroch vysvetľovacích videách Jozef Viskupič predstavuje svoju víziu pre hlavné časti trnavského kraja. V regionálnych videách sme navrhli vytvorenie krátkych prezentačných videí o všetkých okresných mestách v kraji a o vybraných lokalitách. Bolo nerealizovateľné nakrútiť video o úplne každej zaujímavosti v kraji, v rámci selekcie sme sa však proporčne snažili pokryť celé územie. Nápad bol náš a inšpirovali sme sa heslom kampane: Spolu tvoríme kraj. Chceli sme ukázať, aké miesta tvoria kraj. Motiváciou bolo aj to, že ak by aj kampaň nevyšla, bude nás tešiť, ak cez videá dovzdeláme ľudí, čo všetko sa v ich regióne nachádza a ponúkneme inšpiráciu na výlet. Veríme, že naša práca tak získala aj iný rozmer a videá nestratia svoj význam ani po voľbách.

Voľby do VÚC sa konali 4.11., a preto tento projekt prezentujeme v rámci novembrovej rekapitulácie. Na kampani sme intenzívne pracovali už od leta 2017.

Detská kniha Kozmo a jeho dobrodružstvá

V roku 2015 sme začali aktívne spolupracovať s Centrum Slniečko, n.o., ktoré sa venuje práci s obeťami domáceho násilia. Dostali sme príležitosť vytvoriť krásny projekt Kozmo zameraný na prevenciu pred násilím medzi deťmi nižších vekových kategórií. Násilie sa totiž netýka len sveta dospelých. S násilím sa v jeho rôznych formách a prejavoch stretávajú aj deti v predškolských zariadeniach či na základných školách. Kozmo je skvelou pomôckou pre dospelákov, ako s deťmi hovoriť o vážnych temách ako je agresivita, kyberšikana či odmietanie detí, ktoré sú iné. Na začiatku v roku 2015 stála celá idea projektu, webstránka a animované videá. V roku 2017 sa podarilo projekt veľkolepo posunúť o niekoľko levelov vyššie. Napísali sme a vizuálne pripravili knihu príbehov z Kozmových ciest a vyvinuli plyšovú podobu kozmonauta Kozma. Nesmierne si vážime možnosť pracovať na takýchto zmysluplných projektoch.

Video pre nevidiacich a slabozrakých?

November priniesol aj jedno nové priateľstvo. Začali sme spolupracovať s neziskovou organizáciou Stopka n.o.. Zamysleli ste sa niekedy, ako nástup dotykových telefónov namiesto tlačidlových skomplikoval fungovanie nevidiacim a slabozrakým? Aplikácia COrvus ponúka riešenie. V novembri sme pracovali na redizajne jej loga a tvorbe animovaného vysvetľovacieho videa. Veríme, že video autorom pomôže získať nových partnerov pre ďalší vývoj a tiež že sa vďaka nemu o tejto možnosti dozvie väčší počet užívateľov. Výsledky tejto spolupráce odprezentujeme v najbližšie dni a týždne.

Menšie projekty aj dlhodobé spolupráce

V novembri sme pokračovali aj v spoluprácach s našimi dlhodobými partnermi Neoreal, s.r.o. alebo Green Foundation. Usilovne sme pracovali aj na vianočnej kampani pre strieborné hrkálky Greg & Rich.

Veľmi nás teší aj skvelá spolupráca s Basta digital. Pracujeme na rozsiahlom projekte pre spoločnosť ELBA. V Cukru sme dostali na starosť redizajn, tvorbu množstva fotografií a viacerých prezentačných videí, ktoré budú súčasťou novej komunikácie spoločnosti.

November priniesol aj milú spoluprácu so Športovým gymnáziom Jozefa Herdu v Trnave. Vytvorili sme štýlové prezentačné video a do jeho výroby zapojili tím študentov. Spolu s našimi kamerami sme strávili aj tri dni na Jazierce.sk. Ak môžeme, radi pomôžeme. V novembri sme sa rozhodli svojou prácou podporiť Azylový dom Tamara v Trnave.

Vzdelávame sa, inovujeme

Dizajnérska časť Cukru tímu absolvovala v novembri DTP workshop a nadviazali sme novú spoluprácu s vach.print. Videotím strávil dva týždne v Poľsku, odkiaľ na diaľku pracoval a popri tom absolvoval odborný kameramanský festival Camerimage Festival. Aktualizovali sme aj technický park.

Máte asi už aj dosť to všetko čítať a verte, že to bolo celkom dosť aj realizovať. Vypichli sme najväčšie novembrové projekty, popri tom sme stihli ešte niekoľko “drobností” a drobností. Koniec roka prinesie ešte veľa pekných projektov. Tešíme sa napríklad na spoluprácu so spoločnosťou Continental Zvolen, finišujeme video pre Sygic, rozbiehame projekt s PDCS či video pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu – Sario. No a na začiatku januára 2018 cestujeme pracovne do Írska. Radosť žiť, radosť tvoriť. Baví nás to a veríme, že vás baviť sledovať to, čo vytvárame. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutia pri ďalších projektoch. Koncu roka a deadlinom zdar!