Chargebrella

Kategória: Neziskovka / Počet hodín odpracovaných na projekte: 55

Košický startup zaoberajúci sa alternatívnymi energetickými zdrojmi. Z našej neoficiálnej kategórie „dlhodobo udržateľný život na planéte Zem“ sme vybrali Chargebrellu, pretože je už veľmi blízko uvedenia do praxe. A video z Cukru tomu môže efektívne pomôcť. Pre Chargebrellu sme vyrobili krátke animované video, do ktorého sme zabezpečili anglický voiceover, aby video vedeli použiť na konferenciách a medzinárodných prezentáciách.

Cukru_supports_logo_basic

V rámci projektu na koncepčnú podporu neziskových a začínajúcich značiek sme v roku 2016 pod hlavičkou Cukru supports podporili dokopy osem projektov, ktoré dostali video #akozcukru zadarmo.